Coleg Gwent English

Cefnogaeth Pontio yn Coleg Gwent

Mae Coleg Gwent yn ceisio cefnogi pob dysgwr gyda’r broses bontio o’r ysgol i’r coleg. Rydym yn deall y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i nifer o bobl, ac rydym yn gobeithio gwneud y broses mor ddidrafferth a rhydd rhag straen â phosibl.

Bwriad y tudalennau hyn yw cynnig arweiniad i ddysgwyr ac unrhyw un sy’n cefnogi dysgwr i wneud cais i’r coleg a chael gwell dealltwriaeth o’r hyn y gallant ei ddisgwyl ar ôl cyrraedd.

Mae gennym ystod o opsiynau cymorth ar gael, ar y campws ac yn allanol, dilynwch y dolenni i ddysgu mwy.

Dechreuwch yma

Learners at reception

Ymgeisio ac Ymrestru yn Coleg Gwent

Mae dod yn fyfyriwr yn Coleg Gwent yn broses syml i ddysgwyr ac unrhyw un sy’n cefnogi dysgwr.

Rhagor o wybodaeth
Tutor talking to learners

Cymorth yn Coleg Gwent

Mae llawer o gymorth ar gael yn Coleg Gwent i ddysgwyr ar bob lefel.

Rhagor o wybodaeth
Cyngor ac Arweiniad Allanol

Cyngor ac Arweiniad Allanol

Mae Coleg Gwent yn gweithio ar y cyd â llawer o sefydliadau i ddarparu’r cymorth gorau posibl i’n dysgwyr.

Rhagor o wybodaeth
Yn nôl i’r top