Coleg Gwent English

Cyngor ac Arweiniad Allanol

Mae Coleg Gwent yn cydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau addysg ac asiantaethau llywodraethol eraill i gynnig cymorth i’n holl ddysgwyr.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddysgu mwy.

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru helpu pobl ifanc ac unigolion sy’n gadael yr ysgol gyda cheisiadau coleg, prentisiaethau, cynllunio gyrfa, chwilio a cheisio am swyddi, a chyrsiau hyfforddi. Mae gan eu sianel Youtube amrywiaeth o fideos i’ch cefnogi a’ch helpu chi.

Rhagor o wybodaeth
Braenaru ADY
Wheelchair user

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu prosiect cydweithredol rhwng holl golegau Cymru i gynorthwyo’r Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg a chefnogi disgyblion ADY wrth iddynt drosglwyddo o’r ysgol i’r coleg.

Caiff cymorth ac arweiniad eu cynnig i:

  • Bobl Ifanc
  • Rhieni a Gofalwyr
  • Gweithwyr Proffesiynol
Rhagor o wybodaeth

Ymgeisio ac Ymrestru yn Coleg Gwent

Mae dod yn fyfyriwr yn Coleg Gwent yn broses syml i ddysgwyr ac unrhyw un sy’n cefnogi dysgwr.

Rhagor o wybodaeth

Cymorth yn Coleg Gwent

Mae llawer o gymorth ar gael yn Coleg Gwent i ddysgwyr ar bob lefel.

Rhagor o wybodaeth
Yn nôl i’r top